RSS feed 

View All

Circular Test Structure for the Determination of Piezoelectric Constants of ScxAl1-xN Thin Films Applying Laser Doppler Vibrometry and FEM Simulations
Piezoelectric scandium aluminium nitride (ScxAl1-xN) thin films offer a large potential for the application in micro electromechanical systems, as advantageous properties of pure AlN thin films are maintained, but combined with an increased piezoelectric actuation and sensing potential. ScxAl1-xN thin films with x=27% have been prepared by DC reactive magnetron sputtering to find optimized depo...


Multiplicative forms and Spencer operators
Motivated by our attempt to recast Cartan’s work on Lie pseudogroups in a more global and modern language, we are brought back to the question of understanding the linearization of multiplicative forms on groupoids and the corresponding integrability problem. From this point of view, the novelty of this paper is that we study forms with coefficients. However, the main contribution of this pap...
Commitment-based device-pairing protocol with synchronized drawings and comparison metrics
This article presents a new method for pairing devices securely. The commitment-based authentication uses a fuzzy secret that the devices only know approximately. Its novel feature is time-based opening of commitments in a single round. We also introduce a new source for the fuzzy secret: synchronized drawing with two fingers of the same hand on two touch screens or surfaces. The drawings are e...


Estudi sobre la informació d’atletisme a la premsa i les retransmissions televisives d’aquest esport a dia d’avui
El treball analitza la relació entre l'atletisme i el periodisme des d'una òptica actualitzada, sobretot arran de l'esclat de l'atletisme popular. Per tal de verificar si aquest esport ha desbancat l'atletisme professional als mitjans, s'entrevisten periodistes experts i es realitza un estudi de continguts de 7 diaris durant 5 mesos. Tanmateix, també s'analitzen les retransmissions d'aquest ...
Passió i motivació pels videojocs online
Un estudi ha analitzat els motius pels quals els joves s’impliquen tant en els videojocs online. Els resultats obtinguts mostren que els joves que juguen per socialitzar-se, explorar el joc i obtenir recompenses, ho fan perquè la seva passió és compatible amb d’altres activitats. En canvi, els que ho fan per evadir-se de la realitat mitjançant els personatges que creen o la immersió en...


La complicitat
L'escriptura d'un guió original d'un llargmetratge, la seva producció i la seva realització per mostrar i posar en pràctica els coneixements i les capacitats adquirides durant el Grau de Comunicació Audiovisual a la Universitat Autònoma de Barcelona. El projecte ha consistit en treballar totes les parts teòriques, creatives i practiques del procés de realització, així com l'estudi de ...
Les màquines del futur pensaran i sentiran
Aquest any, la revista International Journal of Synthetic Emotions, líder internacional en l’estudi de les emocions artificials, ha editat dos números especials dedicats a la reflexió sobre emocions, cognició i computació, en honor a Alan Turing, el creador de la intel·ligència artificial i de les computadores i l'expert que va fer possible desxifrar els codis de la màquina Enigma. Hi...

Les arrels de certes plantes seleccionen els microorganismes que les colonitzen
Els aiguamolls són ambients de gran biodiversitat, vàlua ambiental i importància hídrica que juguen un paper rellevant en l’ecosistema. La vegetació d’aquests ambients són plantes aquàtiques a les arrels de les quals viuen microorganismes que, per exemple, poden regular el seu desenvolupament i modificar la circulació de nutrients en els sediments del voltant. Un estudi realitzat pe...
La ràdio a Espanya : aparença europea, herència de Franco
Un treball sobre l’evolució de la indústria radiofònica espanyola privada des de la dictadura franquista fins a l’actualitat desvetlla que la seva transformació com a indústria i sistema ha estat només formal i no ha afectat les estructures latents, de manera que encara s’arrosseguen problemes d’aquell moment. És el cas de les relacions clientelars, característiques de la ràdio...

La placa dental aporta una perspectiva nova sobre la dieta dels nostres ancestres prehistòrics
Un equip internacional d’investigadors ha trobat noves evidències que els nostres avantpassats prehistòrics tenien un coneixement precís de les plantes molt abans del desenvolupament de l’agricultura. L’estudi de la placa dental dels esquelets trobats a les tombes d’Al Khiday, un jaciment del Nil Blanc, al centre de Sudan, revela que durant almenys 7. 000 anys, la població d’aquel...
La neurociència aplicada al màrqueting en el mercat espanyol
El neuromàrqueting és una disciplina recent que uneix les tècniques i els mètodes de la neurociència amb els coneixements del màrqueting i de la comunicació. Aquesta nova àrea de coneixement ha creat diverses línies de recerca en diverses universitats espanyoles i ha estat implantada de manera paral·lela en el sector professional de la comunicació, la publicitat i el màrqueting. A p...

Masculinitats i ficció: el cas de Tomboy
La socialització dels individus es cimenta en un sistema patriarcal on la diferència biològica guiarà el desenvolupament social, sexual i identitari dels subjectes en el viatge de la vida. La masculinitat hegemònica és el referent del patriarcat, i ofereix una visió androcèntrica del món basada en les idees d’autoritat i lideratge que marginen les formes subalternes a l'hegemonia pat...
L’estrès juvenil pot afavorir l’aparició de psicopatologies a l’edat adulta
Un estudi amb rates mostra que l’exposició a un estrès juvenil afecta la reactivitat a noves situacions d’estrès a l’etapa adulta i pot afavorir l’aparició de certes psicopatologies. Els animals mantinguts en ambients poc estressants en l’edat adulta mostren menys interès per situacions noves, mentre que si se’ls administra un estrès intens hi ha un increment en l’ansietat d...
En sus manos: conociendo la sordoceguera
La sordceguesa és la gran desconeguda de les discapacitats sensorials. "A les seves mans: Coneixent la sordceguesa" és una revista específica i especialitzada destinada a donar a conèixer la sordceguesa i la seva situació a Espanya. L'objectiu d'aquest treball és apropar-se al col lectiu, saber quines són les seves necessitats i l'especificitat de la discapacitat, així com con...
L’accés de la joventut a l’espai públic de Manresa
Aquesta tesi doctoral analitza des d’una perspectiva feminista interseccional la forma com les diverses identitats (de gènere, sexualitat, ètnia, classe social i edat) condicionen l’accés de la joventut a l’espai públic de Manresa. Una de les principals aportacions d’aquesta tesi és el desenvolupament d’una nova metodologia per a la recerca, els Mapes de Relleus de l’Experiènc...